Privacy verklaring

Privacyverklaring – DataExpert Academy

DataExpert B.V., gevestigd aan Vendelier 65, 3905PD Veenendaal,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Wat is het doel van deze Privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens we over u verzamelen en hoe we deze verwerken. Dit statement is van toepassing op de volgende personen:

§  Alle voormalige, bestaande en potentiële klanten van DataExpert. Wettelijk zijn we verplicht om persoonsgegevens over u te bewaren, zelfs gedurende een bepaalde periode nadat u niet langer klant bent.

§  Iedereen die is betrokken bij een transactie met onze organisatie, of dat nu persoonlijk is of als vertegenwoordiger van een rechtspersoon.


Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die ons iets over u vertelt of die we aan u kunnen koppelen. Daarbij gaat het om uw voornaam, achternaam en e-mailadres.


Hoe komen we aan deze gegevens?

U deelt persoonsgegevens met ons wanneer u klant wordt, zich registreert voor onze nieuwsbrief, online een formulier invult, een contract ondertekent, onze producten of diensten gebruikt of via één van onze communicatiekanalen contact met ons opneemt.


Wat doen we met persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

§  om een overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren;

§  op basis van uw toestemming. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.


Met wie delen we gegevens en waarom?

Om gebruik van softwarematige oplossingen en consultingdiensten mogelijk te maken delen we bepaalde gegevens buiten DataExpert om. We zorgen er altijd voor dat derden alleen toegang hebben tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke diensten.

Wanneer we uw persoonsgegevens intern of met derden in andere landen delen, zorgen we altijd voor passende waarborgen om deze gegevens te beschermen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DataExpert gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Wat zijn uw rechten?

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u ook privacy rechten. Die respecteren we natuurlijk. Hoe specifieker u bent bij uw aanvraag, des te beter kunnen we uw vraag behandelen. Wij kunnen u vragen om u te identificeren door middel van uw identiteit. Dit doen we om ervoor te zorgen dat niet iemand anders uw rechten uitoefent.

We streven ernaar zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren. Soms kan dat tot een maand duren (indien wettelijk toegestaan). De persoonsgegevens die we gebruiken, zijn en blijven natuurlijk van u. Daarom heeft u ook het recht om de gegevens die we van u hebben in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders.


Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Daarnaast zijn er wettelijke bewaartermijnen. Als hoofdregel geldt dat we persoonsgegevens van onze klanten bewaren voor de duur dat iemand klant bij ons is. Van personen die nooit klant zijn geweest bewaren we de gegevens een jaar. Na deze periode worden ze verwijderd of kunnen ze al dan niet geanonimiseerd worden opgeslagen.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DataExpert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze Privacy Officer. DataExpert heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

§  Uw gegevens zijn binnen de EU opgeslagen in een database welke is voorzien van encryptie;

§  Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding, via TLS (voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk;

§  DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.


Contact en vragen over privacy

Hebt u na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken? Stuur dan een e-mail naar onze Privacy Officer. Het adres is privacyofficer@dataexpert.nl.

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. Daarnaast plaatsen we analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers en plaatsen we cookies van Youtube om de video's te laten zien. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.
Meer informatie